Πίνακας Πιστοποιημένων Στελεχών

Άρθρ.2 παρ.6 της αποφ ΕΚ 11/720/16.7.2015

 

Hλίας Ζαχαράκης

Α2 (2003)

Συμεών Μαυρουδής

Α2 (2011)

Νομικού Μαρία

Α1 (2006)

Χρήστος Μητρόπαπας

Γ (2007)

Γεώργιος Δημητρίου

Γ (2003)

 

 

 

 

____________________________________________________________