Πίνακας Πιστοποιημένων Στελεχών

Άρθρ.2 παρ.6 της αποφ ΕΚ 11/720/16.7.2015

 

Συμεών Μαυρουδής Γ, ΣΤ1, ΣΤ2 (2018)
Γεώργιος Δημητρίου Γ (2017)
Ηλίας Ζαχαράκης Α2 (2017)
Χρήστος Μητρόπαπας Α2 (2018)
Μαρία Νομικού Α1 (2017)