Σχόλιο 10/01/22

2022-01-10T07:13:40+00:00

Τεχνικά τώρα είχαμε αγοραστικά σήματα στο σύνολο της αγοράς και σε ημερήσια αλλά και σε εβδομαδιαία γραφήματα. Παρόλα αυτά το πάνω εύρος που μας έχει συνηθίσει να σταμα-τάει η αγορά είναι η ζώνη του 930 οπότε είναι και σημαντική κοντινή αντίσταση. Σε μηνιαίο καταφέρνουμε να κλείνουμε πάνω από τις 886 μονάδες που συντηρεί την τάση [...]