Αρχείο

Πρόσφατα άρθρα

Συνέχεια συσσώρευσης με τον χρόνο να λειτουργεί υπέρ του. Το 540 επίπεδο σε κάθε περίπτωση είναι το μεγάλο make or break αν θέλει να αλλάξει επίπεδο. Για να πείσει χρειάζεται αύξηση της εμπορευσιμότητας. Το 523 κοντινή αντίσταση ενώ το 482 είναι πολύ πολύ σημαντική στήριξη βραχυπρόθεσμα με το στοπ με βάση το σύστημα μας κλείσιμο κάτω από το 502.

ΓΕΚΤΕΡΝΑ_ΗΜ 1