Αρχείο

Πρόσφατα άρθρα

Συνεχίζοντας έντονα ανοδικό με το σύνολο των μετοχών, ο ΓΔ προσεγγίζει τον μεγάλο στόχο των 846 μονάδων, με στήριξη 805 και 785.

ΓΔ_ΗΜ 1