Ηδη έπιασε τα παλαιά υψηλά μιας και είναι μέσα σε εκείνες που προεξοφλούν σημαντικά. Μια διάσπαση του 750 ανοίγει τον δρόμο για 830, ενώ το 721 κοντινή επιθετική στήριξη.

ΛΑΜΔΑ_ΗΜ 1