Αρχείο

Πρόσφατα άρθρα

Ηδη έπιασε τα παλαιά υψηλά μιας και είναι μέσα σε εκείνες που προεξοφλούν σημαντικά. Μια διάσπαση του 750 ανοίγει τον δρόμο για 830, ενώ το 721 κοντινή επιθετική στήριξη.

ΛΑΜΔΑ_ΗΜ 1