Fast Finance User

Λεωφ. Συγγρού 203, Νέα Σμύρνη TK 171 21 –  Tηλ: 210.931.8901, Fax: 210.937.3975. info@fastfinance.gr. Fast Finance 2019. Αll rights reserved

Αποποίηση Ευθύνης

Το παρόν παρέχεται αποκλειστικά δια ενημερωτικούς σκοπούς και δεν θα πρέπει να βασιστείτε σε αυτό κατά την αξιολόγηση της σκοπιμότητας της επένδυσης εις οποιαδήποτε εκ των αναφερομένων εις τούτο χρηματοοικονομικών προϊόντων. Το παρόν δεν αποτελεί ανάλυση, επιβεβαίωση συναλλαγής ή προσφορά ή προώθηση προσφοράς δια αγορά ή πώληση οποιωνδήποτε χρηματοοικονομικών προϊόντων. Η ακρίβεια και η πληρότητα του περιεχομένου του παρόντος έχει διασφαλιστεί εις εύλογο βαθμό, πάρα ταύτα δεν υφίσταται ουδεμία εγγύησις ως προς την ακρίβεια ή πληρότητα αυτού, καθώς και ουδεμία ευθύνη δια οποιαδήποτε ζημία τυχόν προκληθεί εξ ενεργειών βάσει αυτού. Εν τω παρόν ενδέχεται να περιλαμβάνονται εμπιστευτικές ή/και απόρρητες πληροφορίες. Η πρόσβαση οποιουδήποτε άλλου εκτός εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται η πληροφορία απαγορεύεται. Εάν δεν είστε ο αποδέκτης (ή υπεύθυνος δια την παράδοση του μηνύματος εις το πρόσωπο αυτό), δεν θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε, αντιγράψετε, διανείμετε ή παραδώσετε εις οποιονδήποτε το παρόν μήνυμα (ή τμήμα του περιεχομένου του), ούτε να προβείτε σε οποιαδήποτε ενέργεια βάσει αυτού. Εν τη περιπτώση ταύτη οφείλετε να καταστρέψετε το παρόν μήνυμα και να ενημερώσετε άμεσα τον εκδότη. Έχουν ληφθεί όλα τα εύλογα μέτρα ασφαλείας προκειμένου η ενσωματωμένη πληροφορία να μην περιλαμβάνει ιούς. Πάρα ταύτα και δεδομένου ότι δεν αποδεχόμεθα ουδεμία ευθύνη δια την οποιαδήποτε ενδεχόμενη ζημία ή απώλεια προκύπτουσα εκ της χρήσης των παρεχόμενων πληροφοριών, συνιστούμε να χρησιμοποιείτε διαδικασίες πρόληψης ιών που διαθέτετε πριν τη χρήση αυτού. Οι απόψεις, γνώμες, συμπεράσματα και άλλες πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο παρόν μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δεν δίδονται ούτε έχουν εγκριθεί εκ της Εταιρίας, εκτός εάν δηλωθεί το αντίθετο εκ του εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου της Εταιρίας, ανεξαρτήτως του παρόντος.

FAST FINANCE AEΠΕΥ • Εποπτεύεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς με Αρ. Αδείας Λειτουργίας 4/601/26-10-2011• ΑΡ.ΓΕΜΗ.:123863901000