Σχόλιο 28/06/21 1

Μία από τις σπάνιες εβδομάδες για την αγορά μιας και ουσιαστικά οι βασικοί δείκτες έκλεισαν με ασήμαντα πρόσημα βλέποντας και την μικρότερη διακύμανση εβδομάδας για όλο τον χρόνο. Ο ΓΔ δια-κυμάνθηκε μόλις 11 μονάδες δηλαδή λίγο πάνω από το 1% και μάλι-στα έχοντας και σημαντική αποκοπή του μερίσματος του ΟΤΕ που του έδωσε τουλάχιστον 3 πόντους. Η στάση αναμονής και παράλληλα οι χαμηλοί όγκοι έχουν να κάνουν και με την ΑΜΚ της ΑΛΦΑ που θα σηκώσει τις επόμενες μέρες 800 εκ. από την αγορά. Αν όλα κυλή-σουν ομαλά οι παλαιοί μέτοχοι θα δικαιούνται περίπου 1 νέα στις 2 παλαιές μετοχές. Από την στιγμή που δεν έχει δικαίωμα και παράλληλα δεν υπάρχει και κάποιο σημαντικό dilution ο τίτ-λος μπορεί να κινηθεί πολύ πιο εύκολα σε σχέση με την μετοχή της τράπεζας Πειραιώς που βρέθηκε με το 95% των νέων μετόχων αγορασμένους στο 1,15.

Δείτε όλο το σχόλιο (PDF)