Σχόλιο 05/07/21 1

Μπορεί οι τζίροι να είναι καλοκαιρινοί παρόλα αυτά μπροστά μας έχουμε την πώληση της ΔΕΠΑ, την αναδοχή της Εγνατίας και την πα-ρουσίαση του Project του Ελληνικού. Αν πούμε ότι μία αγορά χρειάζεται καύσιμα τότε κάλλιστα το Ελληνικό χρηματιστήριο συ-γκεντρώνει όλες εκείνες τις πιθανότητες για αυτό τα επόμενα χρό-νια. Ήδη τα αποτελέσματα των εταιριών αρχίζουν και έχουν σημα-ντικές θετικές αλλαγές ενώ μένει ν αρχίσουμε να βλέπουμε τα νού-μερα να αντικατοπτρίζονται και στην Ελληνική οικονομία. Η αγορά απλά θα προεξοφλεί καταστάσεις και σταδιακά θα τραβάει πάνω της όλο και περισσότερους επενδυτές.

Δείτε όλο το σχόλιο (PDF)