Σχόλιο 12/07/21 1

Δεν υπάρχει κανένας λόγος στο να μην δούμε πολύ θετικά την αγορά μεσοπρόθεσμα. Τα επιχειρηματικά νέα τρέχουν με ικανοποιητικούς ρυθμούς, η ρευστότητα στην οικονομία αυξάνεται ενώ τα ξένα βλέμ-ματα στρέφονται όλο και περισσότερο μέρα με την μέρα στην Ελλά-δα. Ακόμα δεν έχουμε δει τις ουσιαστικές ενέσεις από τα χρήματα της Ευρωπαική ένωσης στην οικονομία κάτι που θα αρχίσει να συμ-βαίνει από τον Σεπτέμβριο. Ο μόνος φόβος είναι μία διόρθωση στις ξένες αγορές που και αυτό όμως μπορεί εύκολα να ξεπεραστεί σε κάθε ανοδική φάση μας. Όσο επενδύουμε σε εταιρίες με καλά οικο-νομικά δεδομένα δύσκολα δεν θα πάρουμε αποδόσεις σε μεσοπρόθεσμη περίοδο.

Δείτε όλο το σχόλιο (PDF)