Σχόλιο 18/10/21 1

Πλέον δεν είμαστε μόνοι αισιόδοξοι για το μέλλον της χρηματιστηριακής αγοράς μιας και οι περισσότεροι παρόλα τα εμπόδια βλέπουν τις προοπτικές που έχουν ανοιχτεί. Απλά σε πολλές περιπτώσεις οραματίζονται πάντα μία μεγάλη διόρθωση που θα τους δώσει την ευκαιρία να τοποθετηθούν. Φυσικά ακόμα και αν αυτό συμβεί και ακόμα και αν τοποθε-τηθούν σε μία διόρθωση το μόνο σίγουρο είναι ότι γρήγορα θα πάρουν κέρδη χάνοντας την μεγάλη εικόνα. Άλλωστε πόσοι έχουν βρει «την κατάρρευση» του s&p που έρχεται τα τελευταία 9 χρόνια Είναι δεδομένο ότι είναι μία περίοδος που το “think big” έχει την τιμητική του και είναι λίγο έως πολύ δεδομένο ότι θα δώσει και μεγαλύτερες αποδόσεις. Το μόνο σίγουρο είναι ότι οι σωστές επιλογές, η επιμονή, η σωστή διαχείριση του κεφα-λαίου μας και η τεχνική ανάλυση είναι τα συστατικά που θα μας βοηθήσουν να κερδί-σουμε την αγορά.

Δείτε όλο το σχόλιο (PDF)