Σχόλιο 15/11/21 1

O τραπεζικός κλάδος ή μάλλον η μη συμμετο-χή της Εθνικής στον MSCI επηρέασε σημαντι-κά και τον ftse που έκλεισε παρόλα αυτά με μικρά κέρδη λόγω της ανόδου των υπόλοιπων τίτλων. Το 2186 είναι κοντινή σημαντική στήριξη με το στοπ στο 2173 ενώ το 2224 και 2244 είναι επόμενες αντιστάσεις. Μεγάλος στόχος το 2340. O τραπεζικός κλάδος είχε απώλειες την εβδομάδα που πέ-ρασε με την Εθνική να οδηγεί την διόρθωση. Το 595 είναι ση-μαντική κοντινή αντίσταση που κατοχύρωση σε κλείσιμο θα μας δώσει το 615 ή το 639. Το 575 σε κάθε περίπτωση είναι κύρια στήριξη και στοπ σε ημερήσιο κλείσιμο.

Δείτε όλο το σχόλιο (PDF)