Σχόλιο 10/01/22 1

Τεχνικά τώρα είχαμε αγοραστικά σήματα στο σύνολο της αγοράς και σε ημερήσια αλλά και σε εβδομαδιαία γραφήματα. Παρόλα αυτά το πάνω εύρος που μας έχει συνηθίσει να σταμα-τάει η αγορά είναι η ζώνη του 930 οπότε είναι και σημαντική κοντινή αντίσταση. Σε μηνιαίο καταφέρνουμε να κλείνουμε πάνω από τις 886 μονάδες που συντηρεί την τάση ενώ και σε ημερήσιο απομακρυνόμαστε και πάλι από τον 200αρη κινητό. Ο τραπεζικός είναι το κλειδί για τον ΓΔ θυμίζοντας ότι αν ήταν να ακολουθεί στον ΓΔ έπρεπε να είναι στις 1100 μονάδες και όχι στις 600.

Δείτε όλο το σχόλιο (PDF)