Σχόλιο 05/05/21 1

To 2174 είναι κοντινή στήριξη και επιθετική τάση. Μία διάσπαση μπορεί να μας δώσει κί-νηση στο 2101 που είναι και το στοπ. Το 2240 κοντινή αντίσταση που κλείνει και το χάσμα από το 2020 με επόμενο ουσιαστικό επίπεδο το 2385. Στον τραπεζικό πλέον το stop ανέβηκε στις 586 μονάδες σε κλείσιμο ενώ μέχρι το 581 έχει ενδοσυνεδριακές ανοχές. Το 624 πολύ σημαντική αντί-σταση που κατοχύρωση μπορεί να δώσει ακόμα μία επιθετικότερη κίνηση με το 680 επόμενο στόχο.

Δείτε όλο το σχόλιο (PDF)