Σχόλιο 04/04/22 1

Η εβδομάδα μοίρασε κέρδη της τάξεως του 6-8% στους κλαδικούς δείκτες με τον ΓΔ και τον ftse να επιστρέφουν στις αρχές του έτους από όπου και ξεκίνησαν. Ο τραπεζικός είναι μπροστά με διαφορά μιας και ήδη τρέχει με κέρδη της τάξεως του 13% μπαίνοντας μέρα με την μέρα στο στόχαστρο όλο και περισσότερο μεσοπρόθεσμων θεσμικών χαρτοφυλα-κίων. Ο κλάδος πλέον είναι επενδύσιμος μετά από πολλά χρόνια με τους οίκους να ανεβά-ζουν ανοδικά τους στόχους τους συχνά πυκνά. Τελευταία ήταν η Μoody΄s που αναβάθ-μισε και τις τέσσερις συστημικές τράπεζες την εβδομάδα που πέρασε.

Δείτε όλο το σχόλιο (PDF)