Σχόλιο 11/04/22 1

Ο στόχος της ζώνης του 2200 έχει πληρω-θεί. Χρειάζεται μία κατοχύρωση του 2210 και αύξηση τζίρου για να δώσει συνέχιση της κίνησης. Το 2168 είναι το επίπεδο που συντηρεί την τά-ση και κατοχύρωση του οποίου θα δώσει πτωτική κίνηση προς το 2100. Ο τραπεζικός δεν μπόρεσε να καταγράψει νέο υψηλό κίνησης χάνοντας τα κέρδη της Παρασκευής. Το 629 είναι κύ-ρια στηριξη και στοπ σε κλείσιμο ημερας. Το 667 αντίσταση που κατοχύρωση μπορεί να οδηγήσει τον κλάδο στις 700.

Δείτε όλο το σχόλιο (PDF)