Σχόλιο 05/09/22 1

Η αρχή της εβδομάδας μάς έδωσε έξοδο, με τον ftse με συνοπτικές διαδικασίες να χάνει το 50% της κίνησης του. Το 2063 σε πρώτη φάση χρειάζεται κατοχύρωση σε κλείσιμο αν θέλει να δοκιμάσει και πάλι μία κίνηση προς το 2100. Το 2017 και 1985 είναι επίπεδα στήριξης. Αν χαθεί και το δεύτερο η τάση θα συνεχιστεί. Ο τραπεζικός χρειάζεται και πάλι ανακατάληψη του 556 σε κλείσιμο μέρας αν θέλει να δοκιμάσει μία καλύτε-ρη αντίδραση προς το 580. Η ζώνη του 510 είναι κοντινή στήριξη.

Δείτε όλο το σχόλιο (PDF)