Σχόλιο 08/02/21 1

Η εβδομάδα αργά και βασανιστικά έδωσε κέρδη της τάξεως του 3% μετά από 3 πτωτικές εβδομάδες. Η συσσώρευση βοήθησε αρκετά ημερήσια stops να κατέβουν αισθητά και κάποιοι τίτλοι να δώσουν αγοραστικό σήμα. Το πολύ σημαντικό δεδομένο το πολύ κοντινό stop στον τραπεζικό που επηρεάζει πολύ σημαντικά την ρευστότητα στο σύστημα.

Δείτε όλο το σχόλιο (PDF)