Σχόλιο 21/12/20 1

Η ζώνη του 1920 δεν μπόρεσε να κατοχυρωθεί ούτε αυτή την εβδομάδα παρόλα αυτά το stop μας σε ημερήσιο ανέβηκε στο 1814. Μία κατοχύρωση του 1929 μπορεί να μας δώσει συνέχιση της κίνησης με το 2000 και 2075 επόμενα επίπεδα. Όσο έχουμε κλείσιμο πάνω από το 1880 η τάση παραμένει κραταιά και η συσσώρευση μαζί με τα Long. Στον τραπεζικό το στοπ ανεβαίνει στις 493 μονάδες σε κλείσιμο με την ζώνη του 480-500 να έχει γίνει κοντινή επιθετική στήριξη. Ουσιαστικό επόμενο στόχο έχουμε στην ζώνη του 575-590 με ενδιάμεση σημαντική αντίσταση το 535

Δείτε όλο το σχόλιο (PDF)