Σχόλιο 14/12/20 1

Την επόμενη εβδομάδα έχουμε κλείσιμο παραγώγων κάτι θυμίζοντας ότι κλείνουν πάνω στην τάση. Το χαμηλό της Παρασκευής είναι και το επίπεδο εκείνο που όσο συντηρείται σε κλείσιμο η τάση παραμένει επιθετική. Μία διάσπαση μπορεί να μας δώσει καλύτερη διόρθωση και ανακοπή της τάσης βραχυπρόθεσμα χωρίς ακόμα να έχουμε σήματα εξόδου στους δείκτες. Την επόμενη Παρασκευή περιμένουμε και τις εξελίξεις σε σχέση με την πώληση της Εθνικής Ασφαλιστικής.

Δείτε όλο το σχόλιο (PDF)