Σχόλιο 06/07/20 1

Σειρά είχε μία ανοδική εβδομάδα όπως μας έχει συνηθίσει στις εναλλαγές το τελευταίο διάστημα η αγορά. Πλέον τελειώνουν και οι αποκοπές μερισμάτων που λίγο πολύ “τρώνε” πόντους από τους δείκτες και πλέον έχουμε το πολύ σοβαρό 682 που πρέπει να κατοχυρωθεί αν θέλουμε να αποκτήσουμε ανοδικό Momemtum. Ο τραπεζικός κλάδος παραμένει κλειδί μιας και είναι κολλημένος σε πολύ χαμηλά επίπεδα μένοντας από καύσιμα στην ζώνη του 400 που χρειάζεται κατοχύρωση.

Δείτε όλο το σχόλιο (PDF)