ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΣ

Παρέχουμε επενδυτικές υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, με γνώμονα την εξειδίκευση στο προφίλ του επενδυτού.
Ενδεικτικά:
  • Διαχείριση χαρτοφυλακίου
  • Διαχείριση Αμοιβαίου Κεφαλαίου
  • Παροχή επενδυτικών συμβουλών
  • Πρόσβαση σε όλες τις οργανωμένες κεφαλαιαγορές
  • Χρηματοοικονομική ανάλυση σε μετοχές
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ..

ΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΜΑΣ

Τα στελέχη μας διαθέτουν πολυετή πείρα στον χώρο της κεφαλαιαγοράς. Πιστοποιούνται τόσο ακαδημαϊκά όσο και από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ..

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΜΑΣ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ

Η προσέγγισή μας είναι ουσιαστική, με αρχικό κριτήριο την ασφάλεια των επενδυτικών επιλογών. Η μεγιστοποίηση των αποδόσεων επιχειρείται με γνώμονα το αρχικό κριτήριο.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ..

ΟΜΟΛΟΓΑ

Σταθερές αποδόσεις & μετρήσιμος κίνδυνος

ΜΕΤΟΧΕΣ

Πληθώρα επιλογών ανάλογα την ανοχή στον κίνδυνο

Α/Κ

Υψηλή διαφοροποίηση χαρτοφυλακίου για ελαχιστοποίηση κινδύνων

ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ

Αντιστάθμιση σε μακροοικονομικές εξελίξεις

Αρχική 1

“η αξία του πλούτου βρίσκεται στη χρήση του και όχι στην απόκτησή του”

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ