Δεν φαίνεται να σταματάει το Χρηματιστήριο Αθηνών

Με τα δεδομένα που έχουμε στα χέρια μας, δεν υπάρχει κάποιος σημαντικός παράγοντας που θα μπορούσε να αντιστρέψει το θετικό κλίμα. Και οποιαδήποτε προσπάθεια για ρευστοποιήσεις, δίνει ευκαιρίες (επαν)εισόδου

Διαβάστε όλο το άρθρο εδώ


Άλλες δημοσιεύσεις:

Επιστροφή στον Οικονομικό Τύπο