Κανείς δεν ανησυχεί στο Χρηματιστήριο Αθηνών

Οι ελεγχόμενες πωλήσεις βρήκαν ελεύθερο έδαφος και έστειλαν τον Γενικό Δείκτη σε αρνητική περιοχή. Ωστόσο, δεδομένης αφενός της έντασης αυτών αλλά και της γενικής -ισχυρά ανοδικής- συμπεριφοράς του ΧΑ, η συνεδρίαση ήταν αναγνωριστικού χαρακτήρα.

Διαβάστε όλο το άρθρο εδώ


Άλλες δημοσιεύσεις:

Επιστροφή στον Οικονομικό Τύπο