ΟΤΟΕΛ: Ο πύραυλος ξεκουράζεται. Μέχρι την επόμενη εκτόξευση

Μια από τις πλέον κερδοφόρες μετοχές στο ταμπλό, έχει μείνει «πίσω» σε σχέση με τον Γενικό της Δείκτη.

Η μετοχική βάση της Autohellas είναι αδιαπραγμάτευτη (βλ. οικογένεια Βασιλάκη).

Όπως και η ικανότητα να παράγει κέρδη, σε ένα επιχειρηματικό σχήμα άκρως κερδοφόρο.

Υπενθυμίζεται ότι και για το εννεάμηνο 2023 (όπως και για πολλά συνεχή τρίμηνα) παρέδωσε αξιοπρόσεκτα χρηματοοικονομικά μεγέθη. Ενδεικτικά, +34% στον ενοποιημένο κύκλο εργασιών σε ετήσια βάση (762 εκατ.)˙ +20% στα EBITDA (214 εκατ.).

Επίσης, η αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων υπολογίζεται λίγο κάτω από 7% στην Εταιρεία (πάνω από 7,5% στον Όμιλο). Η μόχλευση είναι ..γενναία, με τον δείκτη δανειακής επιβάρυνσης στο 1,84 (1,53 για τον Όμιλο).

Η ΟΤΟΕΛ θα πάρει τα φώτα της δημοσιότητας πάνω της με το υπό έκδοση ομόλογο (5ετές ΚΟΔ, έως 200 εκατ. ευρώ-ελαχ. 150 εκατ. ευρώ) για την αποπληρωμή οφειλής υφιστάμενου τραπεζικού δανεισμού, την κάλυψη χρηματοδοτικών αναγκών της σε κεφάλαιο κίνησης, καθώς και την επένδυση στην ανάπτυξη του στόλου της, μέσω της ανανέωσης ή αναβάθμισης των οχημάτων της.

Στο ταμπλό, η μετοχή αφορά σε μία από τις πιο επιθετικές επιλογές, με υψηλότατες αποδόσεις όλο αυτό το διάστημα.

Το τελευταίο εξάμηνο συνεχίζει να δίνει ευκαιρίες εισόδου, εντός ενός μεσοπρόθεσμου σχηματισμού συσσώρευσης που φαίνεται να οριοθετείται στο 13,50. Διάσπαση αυτού θα ανοίξει τον δρόμο για τον πρώτο στόχο στα 15,80 και τελικό αποδέκτη τα 19,40.

Τέλος, κάποιες επισημάνσεις σχετικά με τα δύο ..θεματάκια που προέκυψαν εντός του 2023 σχετικά α) με τη συνένωση της HR-ALUGUER DE AUTOMÓVEIS SA ως εξαγορά του 89,56% αυτής, η οποία παρεμπιπτόντως είναι και η δικαιούχος του εμπορικού σήματος Hertz στην Πορτογαλία και β) με την αποτίμηση των επενδυτικών και ιδιοχρησιμοποιούμενων ακινήτων (που περιλαμβάνουν ιδιόκτητα γήπεδα και κτίρια που κατέχονται για σκοπούς μακροχρόνιας μίσθωσης, για κεφαλαιουχική απόδοση ή για λειτουργική χρήση από την Εταιρεία ή τις θυγατρικές της:

Σε αδρές γραμμές, τα δύο θέματα δεν θα μας απασχολήσουν άλλο, καθώς οι ειδικοί αποφάνθηκαν ότι αφενός (υπό α) οι μέθοδοι λογιστικοποίησης και επιμέτρησης που εφαρμόστηκαν είναι σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ και οι παραδοχές και οι παράμετροι επιμέτρησης που εφαρμόστηκαν αντικατοπτρίζουν το επιχειρηματικό σχέδιο της διοίκησης, αφετέρου (υπό β) οι διενεργηθείσες αποτιμήσεις βασίστηκαν σε εύλογες παραδοχές και σε κατάλληλα δεδομένα.

Διαβάστε όλο το άρθρο εδώ

Μην ξεχάσετε να μπείτε στην κοινότητά μας!

Πατήστε ΕΔΩ


Άλλες δημοσιεύσεις:

Επιστροφή στον Οικονομικό Τύπο