Σύντομο σχόλιο για ΓΕΒΚΑ

Η πάλαι ποτέ κραταιά ΓΕΒΚΑ παραμένει ανοδική σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα, με ιδιαίτερα στιβαρή μετοχική βάση.

Δοκιμάζει τη ζώνη των 1,40 ευρώ, που συνιστά και την αντίσταση στον τριγωνικό σχηματσμό συνέχισης, και που πειστική κατοχύρωση ανοίγει τον δρόμο για τα 1,80.

Οι όγκοι είναι ιδιαίτερα υψηλοί στην προσπάθεια αυτή, πέρ. 7 φορές υψηλότεροι του μεσοσταθμικού της, ώστε να λογίζεται αξιοπρεπής η συνεδρίαση.

Χρηματοοικονομικά, δεν θυμίζει σε τίποτα την παλιά προβληματική ΓΕΒΚΑ, εξού και η καλή συμπεριφορά στο ταμπλό.

Προφανώς, αφορά σε αμυντική επιλογή, ενώ και η εμπορευσιμότητα, αν και μέτρια, δεν θα αποτελέσει εμπόδιο για μικρού και μεσαίου μεγέθους θέσεις.


Άλλες δημοσιεύσεις:

Επιστροφή στα Άρθρα