Σύντομο σχόλιο για INTRAKAT

Nα θυμίσουμε ότι το υψηλό 2ετίας στον τίτλο είναι το 2,23 από τον Σεπτέμβρη του 2021.

Επίσης να σημειώσουμε ότι η εταιρία, απο τότε, έχει ολοκληρώσει μία ΑΜΚ 100 εκ ευρώ.

Τέλος να πούμε ότι το πακέτο πώλησης του Κόκαλη έγινε στα 2,90 ευρώ.

Κανονικά εκεί θα έπρεπε να έχει γίνει δημόσια πρόταση, αλλά έντεχνα οι αγοραστές το απέφυγαν, σπάζοντας σε 2 διαφορετικά πρόσωπα την εξαγορά.

Τεχνικά λοιπόν, το 2,23 είναι αντισταση, ενώ όσο πάνω απο το 1,95 η τάση είναι επιθετική.


Άλλες δημοσιεύσεις:

Επιστροφή στα Άρθρα