Τα Χρηματιστήρια χαιρετίζουν τις εξελίξεις νομισματικής πολιτικής

Με θετικές προσδοκίες για το μεσοπρόθεσμο έρχεται το κλείσιμο του 2023

Η Fed έδωσε την «άδειά» της στις αγορές μετοχών.

Επιβεβαιώντας τις προσδοκίες ότι θα άφηνε για τρίτη συνεχόμενη συνεδρίαση αμετάβλητα τα επιτόκιά της.

Κάτι το οποίο φανερώνει ότι δεν υπάρχει κάποιος λόγος να γίνει κάτι τέτοιο, καθώς ομολοποιήθηκαν σημαντικά τα μακροοικονομικά των ΗΠΑ.

Πέραν αυτού, ο πρόεδρός της έκανε λόγο για αναζήτηση νέας νομισματικής πολιτικής υπερ του σεναρίου (σταδιακής) μείωσης επιτοκίων.

Σε αυτό το μοτίβο, οι χρηματιστηριακοί δείκτες των ΗΠΑ συνέχισαν το πάρτυ: Ο εμβληματικός Dow Jones 30 έγραψε νέα ιστορικά υψηλά, ενώ και ο μεγαλύτερος δείκτης παγκοσμίως (σε κεφαλαιοποίηση) βρίσκεται μόλις 1% απόσταση από τα αντίστοιχα δικά του.

Το πάρτυ, βέβαια, είχε ξεκινήσει νωρίτερα, καθώς αυτή η «καλή» εβδομάδα ήταν η 7η συνεχόμενη, με τις προηγούμενες έξι να φανερώνουν και τον προεξοφλητικό μηχανισμό για όλα τα παραπάνω. Το οποίο σερί είναι ρεκόρ εξαετίας.

Στην Ευρώπη, αν και τα ευρήματα είναι άλλης κλίμακας, προσιδιάζουν εκείνα που αφορούν στις ΗΠΑ.

Με κύριο παράγοντα την απόφαση της ΕΚΤ να διατηρήσει σταθερά τα δικά της βασικά επιτόκια MRO, MLF και DF. Η Τράπεζα εκτιμά ότι ο πληθωρισμός υποχώρησε τους τελευταίους μήνες, αν και είναι πιθανόν να αυξηθεί ξανά προσωρινά σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα.

Σύμφωνα με τις τελευταίες μακροοικονομικές προβολές των εμπειρογνωμόνων του Ευρωσυστήματος για τη ζώνη του ευρώ, ο πληθωρισμός αναμένεται να μειωθεί σταδιακά στη διάρκεια του επόμενου έτους και στη συνέχεια να προσεγγίσει τον στόχο του Διοικητικού Συμβούλιο για πληθωρισμό 2% το 2025.

Συνολικά, οι εμπειρογνώμονες αναμένουν ότι ο γενικός πληθωρισμός θα διαμορφωθεί κατά μέσο όρο σε 5,4% το 2023, 2,7% το 2024, 2,1% το 2025 και 1,9% το 2026 (προς τα κάτω αναθεώρηση για το 2023 και ιδίως για το 2024).

Επίσης, η Lagarde αναφέρθηκε στα προγράμματα PEPP και APP:

Για το πρώτο, σκοπεύει να συνεχίσει να επανεπενδύει πλήρως τα ποσά κεφαλαίου από την εξόφληση τίτλων που αποκτήθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος κατά τη λήξη τους στη διάρκεια του α΄ εξαμήνου του 2024. Ωστόσο, στη διάρκεια του β΄ εξαμήνου του έτους, σκοπεύει να μειώσει το χαρτοφυλάκιο PEPP κατά 7,5 δισεκ. ευρώ μηνιαίως κατά μέσο όρο και σκοπεύει να τερματίσει τις επανεπενδύσεις στο πλαίσιο του προγράμματος PEPP στο τέλος του 2024.

Ως προς το δεύτερο, το χαρτοφυλάκιο του APP μειώνεται με μετρημένο και προβλέψιμο ρυθμό, καθώς το Ευρωσύστημα δεν επανεπενδύει πλέον τα ποσά κεφαλαίου από την εξόφληση τίτλων κατά τη λήξη τους.

Σε αυτό το μοτίβο, δεν φαίνεται να αντιστρέφεται εύκολα η κατάσταση σε παγκόσμιο επίπεδο. Θεωρητικά, όσο εκλίπει κάποιος παράγοντας που θα μπορύσε να επιβαρύνει το κλίμα υπέρμετρα, τόσο οι τοποθετήσεις θα συνεχίζονται (αφενός) και (αφετέρου) θα ελαττώνεται η προθυμία αποεπένδυσης μεσο και μακροπρόθεσμων χαρτοφυλακίων.

Εξάλλου, με τους επενδυτές να διαβλέπουν σταδιακή μείωση των επιτοκίων, άρα και των αποδόσεων στις αγορές «σταθερού» εισοδήματος, είναι λογικό να αναζητούνται βέλτιστες λύσεις. Δεν πρέπει να αμελείται το γεγονός ότι σταδιακά, οι εισηγμένες θα αρχίσουν να απορροφούν το κόστος δανεισμού ή/και να ευνοηθούν περαιτέρω εφόσον αυτό είναι χαμηλότερο από εσωτερικούς βαθμούς απόδοσης των επενδυτικών τους σχεδίων.

Διαβάστε όλο το άρθρο εδώ

Μην ξεχάσετε να μπείτε στην κοινότητά μας!

Πατήστε ΕΔΩ


Άλλες δημοσιεύσεις:

Επιστροφή στον Οικονομικό Τύπο