Τα έντοκα γραμμάτια ελληνικού δημοσίου συνεχίζουν και «χαρίζουν» λεφτά

Στο 3,87% διαμορφώθηκε η ετησιοποιημένη απόδοση του ΕΓΕΔ, παραμένοντας εξαιρετική επενδυτική επιλογή στην κατηγορία σταθερού εισοδήματος

Το ΕΓΕΔ θεωρείται η βάση του επενδυτικού κινδύνου.

Και αυτό ισχύει διότι ο κίνδυνος που αντιμετωπίζει ένα τέτοιο επενδυτικό προϊόν είναι ο ελάχιστος δυνατός, τόσο από άποψη πιστωτικού γεγονότος όσο και μεταβολής της τιμής κατά τη διάρκεια ζωής του (πρακτικά αδιάφορη).

Και είναι λογικό μια τέτοια επιλογή να έχει χαμηλή απόδοση, τουλάχιστον λογιζόμενη ως επένδυση σταθερών χρηματοροών, όπως εξάλλου και τα καταθετικά προγράμματα, οι ομολογίες κ.λπ. διότι ενέχει αντίστοιχα χαμηλό (μηδαμινό) κίνδυνο απώλειας χρημάτων.

Στη δημοπρασία που έλαβε χώρα την Τετάρτη 27 Δεκεμβρίου, η απόδοση διαμορφώθηκε στο 3,87%, πολύ κοντά στις πρόσφατες δημοπρασίες.

Στο διάγραμμα φαίνεται η πορεία των αποδόσεων (ετησιοποιημένη) για τα τελευταία 2μιση χρόνια, όπου και αποτυπώνεται η επίδραση της αυξητικής τάσης των επιτοκίων της ΕΚΤ. Προφανώς, υφίσταται θετική συσχέτιση μεταξύ των δύο μεγεθών.

Και με δεδομένο ότι η ΕΚΤ (όπως και η Fed) ..γλυκοκοιτάζει την εκκίνηση μιας νομισματικής πολιτικής υπέρ μείωσης επιτοκίων, η συγκυρία είναι πολύ καλή για όποιον ψάχνει σταθερές αποδόσεις.

Προσέτι, αν η ΕΚΤ μειώσει τα επιτόκια, θα υποχωρήσουν και οι αποδόσεις των ΕΓΕΔ (και όλων των παρεμφερών προϊόντων).

Η συνέχεια θα εξαρτηθεί από τη μακροοικονομική θέση της Ευρωζώνης, που θα επηρεάσει απευθείας και τις αποφάσεις της Lagarde.

Υπενθυμίζεται ότι τα ΕΓΕΔ δεν είχαν πάντα τόσο «υψηλές» αποδόσεις, καθώς επί μακρόν παρέμεναν απαξιωμένα εξαιτίας ακριβώς αυτής της πολιτικής μηδενικών επιτοκίων της ΕΚΤ. Να σημειωθεί ότι η τελική απόδοση (μετά τα κόστη συναλλαγής) είναι καθαρή, καθώς ο ΚΦΕ (άρθρο 52) απαλλάσσει αυτά από περαιτέρω φορολόγηση, (και τέλος, ανταποδοτικό ή μη, τέλος χαρτοσήμου ή οποιοδήποτε άλλο τέλος υπέρ του Δημοσίου, εισφορά, περιλαμβανομένης και της εισφοράς του ν. 128/1975 (Α΄ 178),

Η συμμετοχή σε δημοπρασίες ΕΓΕΔ είναι πολύ απλή. Αρκεί ο επενδυτές που τηρεί επενδυτικό λογαριασμό να δώσει μια εντολή και να έχει τα χρήματα διαθέσιμα..

Διαβάστε όλο το άρθρο εδώ

Μην ξεχάσετε να μπείτε στην κοινότητά μας!

Πατήστε ΕΔΩ


Άλλες δημοσιεύσεις:

Επιστροφή στον Οικονομικό Τύπο