Τρεις λόγοι που οδήγησαν σε αρνητικό έδαφος τις μετοχές στο Χρηματιστήριο Αθηνών

Μικρές λακουβίτσες σε μια μεγάλη λεωφόρο που οδηγεί σε υψηλότερες αποτιμήσεις. Δεν μπορούμε να το περιγράψουμε αλλιώς αυτό το πτωτικό σκέλος.

Διαβάστε όλο το άρθρο εδώ


Άλλες δημοσιεύσεις:

Επιστροφή στον Οικονομικό Τύπο